hem

marknad

timmerinköp

aktuellt

om oss

kontakt


Fyrdubblad produktion på sex år
Vid nystarten av Balungstrands sågverk 2010 var produktionen drygt 20.000 m3 sågad vara. Vårt mål var då att nå en fördubbling men framförallt att nå lönsamhet. Nu sex år senare kan vi konstatera att vi fyrdubblat produktionen och har stabila ekonomiska resultat. Vi har vidtagit nödvändiga investeringar, där råsortering, säkerhetsförbättringar, justerverk och paketering stått i centrum. Detta säkerställer därmed den framtida verksamheten.

Nästa djärva produktionsmål sätter vi nu till 100.000 m3sv!
Detta innebär en fortsatt expansion, som vi tror oss kunna nå de närmaste åren.

Vi är idag ett medelstort sågverk med fast förankring i den bygd vi verkar i och känner ett ökat förtroende från våra kunder och leverantörer. Erfaren och kunnig personal garanterar hög och jämn produktion. Vi är idag dubbelt så många anställda som för fyra år sedan, vi vill gärna bli fler. Bygden behöver arbetstillfällen.

Läs mer om Balungstrandsortimentet under fliken timmerinköp.
Välkommen till Balungstrand.

keyla design